CNC Kaynak Makinası - CSR

İki ve üç boyutlu ürünlerin ekonomik üretimi için dizayn edilmiş bu sistemler, ürüne yönelik dizayn edilmiş kalıplar üzerinde sahip olduğu CNC eksenel hareketler ile yüksek hassasiyetle hareket eden kaynak kolu ile nokta yahut projeksiyon kaynak yapmaktadır. İlgili sistemlerimiz ekipmanları ile düzlemsel hasır tipi ürünler yanında üç boyutlu ürünlerinde yanal yüzey kaynağı vb operasyonlar ile ürünün tamamen makine üzerinde bitirilebilmesine olanak vermektedir. Makine çalışması esnasında yükleme ve boşaltma operasyonları yapılabildiğinden, kaynak operasyonu simültane olarak devam etmektedir.