LBS 041, 043 ve 044

Makina Detayı:

Kangal uçları manual taşınan uygun fiyatlı kangal birleştirme makineleri

 • Uygun fiyatlı kangal birleştirme makineleri
 • Çapaksız kesimler için hassas kangal makasları
 • Pnömatik sıkma cihazı
 • Delme ve profil oluşturma hatlarında kullanılan4
 • Kangal uçları arka stoplara göre hizalanıyor

OPSİYONEL MODÜLLER 

LBS 043

 • Üretim hattından çıkmak için alt hareket takımı
 • Kaynak bölgesinin tesviyesi için manuel düzeltme silindiri

 

LBS 045

Makina Detayı:

Kenar kratersiz düz kesitli dar kangal birleştirme imalatı için kaynak makinesi

 • Kenar kratersiz, düz kesitli, eşit, dar kangal birleştirme imalatı
 • Hem çelik hem de paslanmaz kangallar için uygundur
 • Kangaluçlarının çapaksız kesimi için iki taraflı tutma tertibatına sahip pnömatik hassas çift ağızlı makaslar
 • Arka dinlenme pozisyonunda kangal taşınması esnasında pnömatik sıkma tertibatı, kangal ucunun ve şablon plakaların açık bir tezgah tablasına engelsiz bir şekilde yerleştirilmesini kolaylaştırır
 • Kangal uçlarının sabitleme silindirleri aracılığıyla; önceden gerdirilmesi ile ,kangal uçlarının bir arka ve orta stopta hizalanması
 • Şablon plakalarında elektrik arkının tutuşması için şablon plakalarının kullanılması kenar kraterlerini önler
 • Torç hızı, kaynak yolu ve akımın programlanması için PLC kontrollü servo motor ile çalışan dinamik kaynak torcu
 • Kaynak noktasının düzleşmesi için manuel veya otomatik çalıştırmalı düzleştirme silindiri

OPSİYONEL MODÜLLER

 • Üretim hattından çıkmak için alt hareket takımı
 • Tüm makine elemanlarının 15 ° 'nin altına dikey olarak düzenlenmesi

 

LBS 050

Makina Detayı:

Kısa döngü süreleri ve güvenli birleştirmeler için otomatik kaynak makinesi

 • Otomatik kaynak torçu kılavuzu
 • Kangal uçlarının sıkılmış durumda hizalanması için çapraz kızak
 • Kangal merkezleme manuel veya otomatik
 • Kangal uçlarının kesilmesi ve kaynaklanması için kangal uçlarının tek bir sıkıştırma işleminde sıkıştırılması
 • Pnömatik sıkma tertibatı ile TIG veya plazma kaynağı ile kangalların 2,5 mm kalınlığa kadar birleştirilmesi
 • Hidrolik sıkma tertibatı ile TIG veya plazma kaynağı ile 5 mm kalınlığa kadar olan kangalların birleştirilmesi
 • Ağır yapıda hidrolik iki ağızlı kesme makası, kangal yolu dışında dinlenme pozisyonu

OPSİYONEL MODÜLLER

 • Dikiş tespiti için delme presi
 • Kangal ucunun makasların önünde otomatik olarak konumlandırılması için sıkıştırma silindiri
 • Işık bariyeri

 

LBS 055

Makina Detayı:

Boru işleri ve eritme tesislerinde kangalların kaynaklanması için kullanılan ağır model hattı

 • Temel tip LBS 050'nin tüm avantajlarına sahip ağır model serisi: büyük kangal kalınlıklarında bozulmaya neden olmayan kaynak ve kapsamlı otomasyon
 • Kangal sonu durma için ışık bariyeri
 • Ağır yapıda hidrolik iki ağızlı kesme makası, kangal yoludışında dinlenme pozisyonu
 • Otomatik kaynak torçu kılavuzu
 • Kangal uçlarının sıkılmış durumda hizalanması için çapraz kızak
 • MIG / MAG kaynağı sırasında 10 mm'ye kadar malzeme kalınlıkları için değişken hava boşluğu genişliği için stoplu su soğutmalı kaynak rayı
 • Besleme ve dışarı besleme tarafında otomatik 4 silindirli kangal merkezlemesi
 • Kaynak dikişinin üst tarafında otomatik frezeleme ve talaşların çıkarılması
 • Kesilmiş kangal uçlarının otomatik olarak makinadan atılması

OPSİYONEL MODÜLLER

 • Dikiş tespiti için delme presi
 • Kangal ucunun makasların önünde otomatik olarak konumlandırılması için sıkıştırma silindiri
 • Talaş çıkarma
 • Operatör koruması için ışık perdesi
 • Fazla malzemenin kaynak dikişinden uzaklaştırılması için freze bağlantısı

 

 

LAS TİPİ KANGAL KAYNAK MAKİNALARI

Makina Detayı:

IDEAL lazer enine dikiş kangal kaynak makineleri, çelik kangal endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü kaynak dikişi kalitesiyle ilgili en yüksek gereklilikleri karşılamakta ve bunlara uymaktadır.

Önde gelen çelik kangal üreticileri, tek bir işlemde kangalları en iyi şekilde kesmek ve kaynak dikişinin sarkması olmadan bunları birleştirmek için, IDEAL model hattı LAS 200 den 500 e kadar olan kangal kaynak makinalarına güveniyor.

LAS hattının farklı tipleri, çelik işleme endüstrisinin tüm gereksinimlerini karşılar ve çeşitli yerlerde kullanılır.

Çelik kangalları, LAS tipi makinalarda çeşitli ebatlarda kangaldan kangala işlenmesi

 • Farklı genişlik ve kalınlıktaki kangallar
 • Aynı veya farklı malzemelerden yapılmış kangal birleştirmeleri
 • Yüksek mukavemetli  malzemelerin işlenmesi
 • Yüksek silikon içerikli bobinlerin birleştirilmesi
 • Kaplanmış malzemenin kaynağı

LAS KANGAL BİRLEŞTİRME MAKİNALARININ OPSİYONEL MODÜLLERİ

IDEAL, makinenizi modüler olarak daha verimli hale getirmek ve üretiminize en uygun şekilde dahil etmek için çeşitli lazer çapraz dikiş kangal kaynak makineleri LAS 200, 300 ve 500 için çok sayıda ilave modül sunar.

 • Metal levha ağının dalgıç üniteleri ile hizalanması
 • Lazer veya mekanik olarak delme üniteleri
 • Düzleştirici cihazlar
 • Tavlama cihazları
 • Askı masaları
 • Sürücü birimleri
 • Kaynak dikişi kontrolü
 • Lazer veya mekanik olarak kenar  kırpıcılar

Benzer Makinalar