WF TİPİ | ŞERİT DÜZENLEME KAFASI

Makina Detayı:

Bir düzlemde üç hadde - ayrı ayrı elle ayarlanabilir.

Her üç hadde için senkronize olarak isteğe bağlı motorlu hadde ayarı.

WF tipi hadde kafaları genellikle takviye veya öngerilmeli çeliklerin şerit düzenlenmesi için kullanılır. Üçgen veya altıgen (iki adımda) profillerin üretimi için de idealdir.

Diğer Makinalar